top of page

Kalite Sisteminde Akvem Modeli

Toplam Kalite Sistemi

  • Liderlik

  • Müşteri odaklılık

  • Herkesin katılımı

  • Sürekli iyileştirme "kaizen"

  • Hedeflerle ve verilerle yönetim

  • Süreç yönetimi

  • Önlemeye dönük yaklaşım

  • Sürekli eğitim ve öğrenen yapı

  • Hızlı karar

Kalite Kontrol Sistemi

Toplam kalite sistemimiz içerisinde bulunan ve en önemli gördüğümüz konulardan birisi olan kalite kontrol sistemi, hammaddenin yada yarı mamülün firma içerisine girmesi ile başlar, her proseste devam eder. Burada Müşteri Odaklılık ilkesinin gerektirdiği şekilde, müşterinin talebine uygun, örnekleme modelli kalite kontrol ya da seri kontrol modeli seçilir.

6 Sigma ve A3 Raporlama

Toplam kalite sistemimiz içerisinde bulunan, sürekli iyileştirme ve önlemeye dönük yaklaşımlara bağlı olarak, amacımız problem çıkmadan FMEA çalışmaları ile, riskleri ortadan kaldırmaktır. Ancak görülmeyen ya da fark edilemeyen problemlere karşı, 6 Sigma ve A3 Problem çözme araçlarını kullanarak, bir sonraki adımda aynı problemin yaşanmaması adına çalışmalar bizim için çok önemlidir. 

bottom of page